شعر قدسی ...

سپید ترین شعرهایم را

برای سیاهترین روزهای عمر فلسطین سروده ام

در این زمانه که عاطفه وزنی ندارد

چگونه قافیه ها را ردیف کنم

سپیدترین شعرهایم

سنگین ترین آنهاست

چون برای انتفاضه سروده ام

سپیدترین شعرهایم

سبک ترین آنهاست

چون برای فلسطین سروده ام 

اگرچه شاعر نیستم

هرگاه از فلسطین صحبت کرده ام

شعر قدسی سروده ام

سپید گفته ام چون خوب می دانم

در کنج راحت نشستن و از حماسه سرودن

نه وزنی دارد

و نه رنگی

و نه حتی ارزش کوچکترین سنگی

اگرچه روسیاه تر از سنگم

شعرم برای شما

همیشه سپید می ماند

چرا که من هم مانند شما به تحقق وعده الهی یقین دارم:

 " و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین" 

/ 1 نظر / 10 بازدید
shamsollah

کار خوبی کردی از شعرت هم لذت بردم به اميد ديدار.